ГС ''Заедно за Чепеларе''

Официален сайт на ''Заедно за Чепеларе''

Сдружение “Заедно за Чепеларе” (СЗЧ) е сдружение с нестопанска цел, което осъществява дейност в обществена полза, стреми се със законни средства да съдейства за стимулиране на свободната инициатива, развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление, генериране на нови идеи, обмяна на информация, развитието и утвърждаването на духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата и местното самоуправление, защитата на човешките права и на околната среда, както и за икономическото развитие, на територията на Община Чепеларе.