ВАСИЛ ШИШКОВ

Личен блог на Васил Василев Шишков. Свързан с кариерното му развитие и личностни качества. Съдържа подробна информация за него както и обширно резюме за настоящи и предходни  обучения и сертификати. Контакти за връзка предходни  и настоящи работодатели.